• Norway
 • Sweden
 • Denmark
 • Latvia
 • Estonia
 • Russia
 • Ålesund
 • Bergen
 • Oslo
 • To Riga2 hours by plane
 • Kandava factory1 hour by car
 • Ogre office30 min by car

Kontakta Oss

SIA LATLAFT LTD

Adress: Vidus prospekts 12, Ogre,

Ogres novads LV-5001, Latvia

Registreringsnummer: 50003568571

Skicka meddelande
Your message have been sent successfully.

LATLAFT SIA LTDintygar härmed att de uppgifter och personuppgifter som du lämnat när du kontaktar oss beträffande frågor kommer att samlas in, bearbetas och lagras helt enligt kraven I EU:s bestämmelser beträffande skydd av personuppgifter.

Genom att lämna in dina uppgifter så godkänner du att dina uppgifter behandlas och lagras tills din begäran om information är uppfylld och så länge som det behövs efter den första behandlingen av uppgifterna i de fall som föreskrivs av lagar och förordningar.

De insamlade uppgifterna överförs inte till tredje part, förutom behöriga anställda hos LATLAFT SIA LTD, om det är nödvändigt för den databehandling som anges här, eller om det finns sådan skyldighet genom lagar eller andra bestämmelser. Du äger rätt att när som helst begära uppdatering av dina uppgifter, information om användningen av dina personuppgifter och radering av dina uppgifter.