title title title title title title title title title

Direkt kontakt med leverantören

Att bygga en stuga kan första gången upplevas som en förvirrande och komplicerad process, men med vår vägledning så kommer du snart att upptäcka att det kan göras på ett välorganiserat sätt och vara angenämt.

Att ta direkt kontakt med leverantören kommer att ge dig flera fördelar:

• Snabb och effektiv kommunikation

• Fullt ansvar från leverantören

• Konkurrenskraftigt pris

Allt du behöver göra är att skicka oss en förfrågan!  

Kompletta tekniska ritningar kostnadsfritt

För att kunna ta nästa steg i processen så kommer en ritning på din drömstuga att utvecklas.

Källor för våra stugritningar:
- Standardmodell från vår katalog
- Standardmodell från vår katalog med dina modifieringar
- Din egna unika ritning

Vår heltidsanställda arkitekt kommer att göra ritningen och göra modifieringar eller ändringar tills ritningen är helt enligt dina förväntningar och behov. Som ett resultat av detta kommer du att få en full uppsättning av tekniska ritningar som motsvarar byggnadskraven samt byggprocessen

Komplett och konkurrenskraftigt priserbjudande

När väl ritningen på din stuga är färdig så kommer priserbjudande att lämnas strax därpå.

Prisförslaget kommer att inkludera detaljerad beskrivning på material som erbjuds samt även fast pris för varje särskild del på det totala erbjudandet.

Priserbjudandet kommer tydligt att indikera vad som inte ingår i erbjudandet så att kunden kan beräkna den totala kostnaden för projektet.

Kontrakt

Om priserbjudandet accepteras och ett positivt beslut tas så skapas ett kontrakt.

Kontraktet kommer att strikt baseras på det fasta priserbjudandet och presentera samma specifikation, på så sätt undviks några dolda eller tillkommande kostnader för kunden.

As the contract is signed, a specific production period for your cabin will be assigned in the production plan.

Urval och preparering av timmerstockar

Ett noggrant urval av timmerstockar och preparering är nyckelfaktorn för hållbar kvalitet på timmerstugor som står sig i århundraden.

Processen börjar med att välja långsamt växande talltimmerstockar som har en ålder av över 100 år som motsvarar det strikta kriteriet:
- Minimum av 70 % kärnved
- Ingen vänstervridning
- Ingen blånad
- Avverkat under vintern

Sedan så barkas timmer, kapas och lagras I tvärstaplar för en långsam och naturlig torkningsprocess.

Torkningsprocess för timmer

Ytterligare torkning av timmer utförs av den mest moderna och avancerande tekniken i torkugn.

Genom datorers kontroll så leds torkningsprocessen enligt den högsta industristandarden och långsamt torkas timmer till fuktigheten sjunker under 20 %.

En naturlig torkningsprocess som skapas på detta sätt hindrar timmerstockarna från stora sprickor.

Som ett resultat av detta så finns förträffliga timmerstockar klara för tillverkningsprocessen.

Handtillverkade

“Latlaft” är ett av de få företagen kvar i marknaden som fortfarande tillverkar timmerstugor på traditionellt sätt – för hand genom att använda handverktyg så mycket som möjligt. All tillverkning sker på en fabrik, på en av de 5 hangarerna med en total yta av 4000 m2. En årlig kapacitet av 40 stugor.

Specification of materials

• Detaljerad materialspecifikation beskrivs under sektionen “Specifikation” och liar fullt listad I säljkontraktet

• Bara certifierat material och leverantörer används, för att respektera skandinavisk stil och traditioner

• Allt material kan inspekteras på fabrik genom ett inspektionsbesök av kunden

Totalt spektrum av service

Många kunder har inte tid eller vilja att delta fullt ut i projektutvecklingen; därför erbjuder vi full service från utveckling av ritningar till färdig stuga.

1 of 2